Bli giver!

Vi ønsker at den oppvoksende generasjon fortsatt skal ha en unik møteplass hvor de kan komme nær hverandre og Jesus. Tiden er kommet for utvikling og oppgradering og vi i Lunden-styret trenger din hjelp. Bidrar du står vi klar til å få arbeidene utført.

Vi vil at vårt fantastiske leirsted skal fortsette å være en plass vi virkelig er stolte av.

Du har nå mulighet til å løfte Lunden til nye høyder med ditt bidrag gjennom å bli fast giver.

Lundens giverkonto er 3310.20.50504

Her kan du registrere deg som giver: