Priser

Gjeldende fra 01.01.2018

Grunnpris (inkl. utvask, adm., leie av hall mm.)

2000-5000,-

Pris per deltaker per døgn
Ukedager

130,-

Helgedager

185,-

Barn under 5 år er gratis
 
Leie av hytte per døgn (utvask på 250 kommer i tillegg)

650,-

Leie av dyne og pute per døgn

10, –

Selskapsutleie

4 000,-

Avbestillingsgebyr (etter 2 måneder før)

1 500,-

Du kan beregne pris i priskalkulatoren under. Obs. Det er kun et overslag.